Posiadamy bogaty księgozbiór podręczny- encyklopedie uniwersalne i dziedzinowe, słowniki językowe oraz książki naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Udostępniamy także gazety i czasopisma, udzielane są informacje, biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe. Gromadzimy materiały dotyczące naszego miasta i najbliższej okolicy. Z czasopism Cogito, Victor Gimnazjalista, Victor Junior oraz Kumpel opracowywane są kartoteki zagadnieniowe. Czytelnia posiada 29 miejsc.

W czytelni organizowane są lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz spotkania autorskie.

Czytelnia posiada w swoich zbiorach książki stare - na szczególną uwagę zasługują:

 • Encyklopedyja Powszechna - rok wydania 1859
 • Historya Stanów Zjednoczonych - rok wydania 1876
 • Dzieje Powszechne i Ilustrowane - rok wydania 1880/1890
 • Kraszewski Józef Ignacy „Tułacze” - rok wydania 1897

Ten dział naszej Biblioteki ma do zaoferowania literaturę ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Wypożyczalnia Literatury Pięknej posiada duży wybór literatury polskiej i obcej oraz lektury dla uczniów szkół średnich.
Bogaty księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco nowościami wydawniczymi, z których każdy może wybrać dla siebie interesującą książkę.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno, tel./fax 32 642-12-621ub 646-02-77. Czytelnik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pawłem Wójcikowskim za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

3. Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika, w oparciu o: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawę: z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 
 • Ustawę: z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 • Ustawę: z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

W następujących celach:

 • Udostępnianie i ochrona zbiorów bibliotecznych 
 • W celach statystycznych 
 • Realizacji zadań Biblioteki, zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz upowszechniania wiedzy i kultury 
 • Zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę  

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej. Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w podpunktach 1-3, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa. 

4. Rodzaj danych osobowych jakie Biblioteka przetwarza: 

 • Imię i nazwisko 
 • PESEL 
 • Adres zamieszkania 
 • Nr. telefonu 
 • Informacja dotycząca aktywności zawodowej 

5. Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece zobowiązań czytelników i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń Czytelnika. 

6. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym. 

W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, w celach marketingowych, będzie on uwzględniony przez Bibliotekę. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Biblioteki do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach lub na innej podstawie prawnej, Biblioteka będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych. 

Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną. 

Cofnięcie zgody przez Czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.  

Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkań, zajęć, warsztatów i wystaw, które przygotowaliśmy dla Państwa.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Vestibulum commodo, ligula non iaculis tristique, erat sem luctus sapien, sed auctor felis nisi sed mauris. Maecenas eu iaculis tortor, ac volutpat ipsum. In eget lacus erat.

Nullam nec magna tellus. Vestibulum rutrum velit et nulla tristique, ac sodales risus tempor. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Phasellus sed nisi ut nibh accumsan commodo sed a libero. In ut semper felis, a vestibulum mi. Ut et lacus lectus. Vivamus tempus erat et augue bibendum posuere. In mauris metus, ultrices vel vulputate nec, dictum eget nulla. Etiam ac est metus.

Mauris at orci pretium, congue erat vel, vulputate eros. In posuere venenatis lacinia. Mauris aliquam faucibus velit, vitae cursus tellus aliquam vel.

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

11 maja 1956 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukownie powołało do życia Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Dokumentami powołującymi były Protokół z przejęcia książek oraz Wykaz Nr 1 książek przekazanych z Biblioteki Gminnej w Bolesławiu dla Biblioteki Gromadzkiej w Bukownie. Przekazano wówczas 331 egz. książek o wartości 2.877,70 zł oraz 1 regał zamknięty o wartości 450 zł.
Prawnie działalność biblioteki regulował Dekret o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 16 kwietnia 1946 r.
Pomieszczenie dla biblioteki usytuowane było w prywatnym domu przy ul. 1-go Maja i wynosiło 12 m2.
Na koniec roku 1956 w bibliotece zarejestrowano 380 czytelników, w tym 74 dzieci oraz 3586 wypożyczeń.

W kolejnych latach księgozbiór biblioteki systematycznie powiększał się, m. in. dzięki państwu Waśniewskim z Bolesławia, którzy podarowali bibliotece 700 książek.

Zakupem książek i ich opracowaniem zajmowała się Biblioteka Powiatowa w Olkuszu, a finansowała Gromadzka Rada Narodowa.

W tym czasie Bukowno rozrastało się, wzrastała też liczba czytelników i powiększał się księgozbiór biblioteki. Pomieszczenie okazało się za ciasne i poczyniono starania o nowy lokal. W rezultacie, w roku 1960, biblioteka zaczęła użytkować bezpłatnie lokal o pow. 64 m2, będący własnością Kombinatu Górniczo-Hutniczego „Bolesław", w hotelu robotniczym przy ul. Wojska Polskiego.

W 1962 r. Bukowno otrzymało prawa miejskie, biblioteka zmieniła wówczas nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna. Od następnego roku w bibliotece pracowały dwie bibliotekarki w pełnym wymiarze godzin. Wymiana książek odbywała się w godz. od 10-tej do 20-tej. Czytelnicy mogli też korzystać z księgozbioru podręcznego w wydzielonym kąciku czytelniczym.

Po wejściu w życie Ustawy o Bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r., która postawiła przed bibliotekami nowe zadania, biblioteka rozpoczęła współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta. Organizowano liczne spotkania autorskie z pisarzami. W bibliotece gościli wówczas m. in. Ryszard Kłyś, Tadeusz Śliwiak, Elżbieta Zechenter-Spławińska, Anna Kamieńska.

W roku 1968 księgozbiór biblioteki liczył 7227 woluminów, zarejestrowanych było 1332 czytelników, wypożyczono 34596 książek.

Biblioteka w Bukownie, w 1975 roku, zmieniła nazwę na Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, co spowodowane było reformą administracyjną kraju. Wtedy też nastąpiło włączenie w jej strukturę bibliotek w Wodącej, Bolesławiu i Krzykawie. Biblioteka w Bukownie została biblioteką centralną, a do jej zadań doszedł obowiązek zakupu i opracowania nowości oraz wznowień wydawniczych dla całej sieci.

Lata 1987 -1990 to okres szybkiego rozwoju sieci bibliotecznej na terenie miasta. Powstają wtedy filie w Borze Biskupim, Podlesiu, Starym Bukownie, Laskach i Podlipiu.

W 1989 roku, w wyniku podjętych rozmów z Dyrekcją Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław", biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenia w tym samym budynku. Uruchomiono wówczas oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnię ogólną, liczącą 16 miejsc. W dodatkowej części znalazły się: wypożyczalnia dla dorosłych oraz wypożyczalnia kaset wideo. Obie części biblioteki miały osobne wejścia dla czytelników i obejmowały 114 m2 a księgozbiór liczył 22962 woluminy, który w roku 1990 wzbogacił się o księgozbiór beletrystyczny przejęty z Biblioteki Zakładowej ZGH „Bolesław".

Po podziale jednostek administracyjnych, Bolesławia i Bukowna w roku 1991, biblioteka wraca do poprzedniej nazwy: Miejska Biblioteka Publiczna, a filie w Krzykawie, Laskach i Podlipiu zostają włączone do sieci biblioteki gminnej w Bolesławiu.

Kolejna data zmian to rok 1997, kiedy po likwidacji hotelu robotniczego, biblioteka zaczęła użytkować cały parter, czyli 270 m2, licząc 32152 egz. książek oraz 1487 kaset wideo. W tym samym roku działalność biblioteki, wyróżniającej się bardzo dobrymi wynikami w upowszechnianiu książki i czytelnictwa, została dostrzeżona i doceniona poprzez przyznanie nagrody Ministra Kultury i Sztuki dyrektorowi biblioteki, Pani Marii Krawiec, bowiem w latach 1994-1998, biblioteka zajmowała I miejsce pod względem liczby czytelników i zakupu nowości w grupie miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców w województwie katowickim.

Dzień 7 listopada 1998 r. zapisał się smutną kartą w historii naszej biblioteki.

W godzinach wieczornych w oddziale dla dzieci i czytelni wybuchł pożar, na skutek którego biblioteka poniosła straty oszacowane na kwotę 25 tys. zł. Od połowy roku 2000, w strukturę biblioteki weszła księgowość, która przejęła prace finansowo-księgowe biblioteki, dotychczas wykonywane przez referat Urzędu Miejskiego.

Również w roku 2000, Dyrekcja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław" przekazała bibliotece księgozbiór techniczny w ilości 3356 woluminów. Wśród książek znalazło się wiele pozycji poszukiwanych przez czytelników.

Od roku 2002 trwa proces komputeryzacji biblioteki w zakresie tworzenia bazy katalogowej w systemie MAK.

Rok 2003 przyniósł nam I miejsce w powiecie olkuskim pod względem liczby użytkowników i wypożyczeń w przeliczeniu na stu mieszkańców.

Obecnie księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy ponad 86 tys woluminów.

Nasza biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje oraz udostępnia swoje zbiory, współpracuje z instytucjami kultury i oświaty na terenie naszego miasta. Prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizuje spotkania autorskie z pisarzami.

W bibliotece gościli m.in. Wanda Chotomska, Marta Fox, Ewa Stadtmuller, Jan Paweł Krasnodębski, Anna i Łukasz Dębscy oraz Wioletta Piasecka.

Rok 2005 był dla naszej biblioteki rokiem szczególnym, bowiem od 10 maja zeszłego roku rozpoczęliśmy działalność w nowej siedzibie, w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ulicy Kolejowej.

Powierzchnia w nowym lokalu pozwoliła na rozmieszczenie zbiorów w następujący sposób: 

 • na parterze mieści się oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia ogólna;
 • w przyziemiu znajdują się: wypożyczalnia literatury popularnonaukowej, wypożyczalnia literatury pięknej oraz czytelnia internetowa; wśród naszych książek czytelnicy znajdą ciekawe pozycje z każdej dziedziny wiedzy i rodzaju literatury, mogą również liczyć na profesjonalną pomoc bibliotekarzy.

Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac, malesuada ultricies neque. Donec eget neque erat. Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis urna erat quis justo.

Morbi vel placerat nisl, ut tempor odio. Sed lacinia purus sit amet lorem dictum tincidunt. Nunc placerat egestas vehicula. Fusce eu risus sit amet metus sagittis volutpat vehicula porttitor elit. Sed fringilla purus sed mi scelerisque scelerisque. Donec vel enim ligula. Phasellus vulputate ac dui aliquet dapibus. Suspendisse ut vestibulum tellus, sed gravida arcu. Aliquam erat volutpat.

Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus.


Cras eu quam vitae magna cursus adipiscing. Etiam quis mi lacus. Proin fermentum velit non ligula malesuada imperdiet. Sed sapien enim, porta vel tempus sed, suscipit quis nisl. In vestibulum ut massa eu feugiat.

Nulla vestibulum ultrices felis sit amet dapibus. Suspendisse et ligula hendrerit, auctor justo vel, sagittis metus. Mauris tincidunt quam eu pulvinar sagittis. Pellentesque imperdiet, purus vel feugiat pharetra, lectus velit scelerisque nisi, a aliquam nibh augue vel urna. In volutpat tellus et pulvinar varius. Aenean ultricies euismod rhoncus.


Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus. Vivamus blandit tellus risus, et hendrerit nisi aliquet ut. Ut imperdiet orci tellus, in tristique urna mattis eu. Pellentesque ligula nisl, hendrerit nec facilisis sit amet, faucibus ac nulla. Morbi et consectetur ante. Etiam eu sodales tortor, ac dapibus lectus.

Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus.

In laoreet tempor felis, in ornare urna consequat sit amet. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec accumsan.

Offline Page

 

There is a possibility to disable access to the front of your site.

How to enable the offline page?
Step 1: Go to "System -> Global Configuration -> Site".
Step 2: Click on "Yes" for "Site Offline" option.
Step 3: Fill in a text for "Offline Message" to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
Step 4: Click on "Save" to save your settings.

How to customize the offline page?
You need to edit the following file: /templates/jm-template/offline.php

Business Theme

JM Services

Culinary Theme

JM Services

Dental Theme

JM Services

 

as low as 29.95 month
Single Room
The art of meeting your highest expectations.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus
as low as39.85 month
Double Room
Great Location, Service and Stay.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus
as low as99.95 month
Apartment
See what a difference a stay makes.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus


You can make your Joomla! website unavailable to visitors until selected date. To enable this option login to Administrator back-end.

1. Click the Extensions → Template Manager → JM-Template-Name → Basic Settings menu item

2. Find field Coming Soon and click Enable button.

3. Next set date in filed Coming Soon Date.

Click the Save button to implement the new settings.

Title and description you can change in Extensions → Module Manager. Find module Our site is coming soon on position coming-soon. You can also publish different type of module if you like.

Coming Soon page can be easily customised in file - /templates/jm-template-name/tpl/comingsoon.php

Deklaracja dostępności cyfrowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej
BIP https://bip.malopolska.pl//mbpbukowno 

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie
ul. Kolejowa 3,
32-332 Bukowno
tel. 32 6421262,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa www..mbpbukowno.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
włączeń wymienionych poniżej:
zamieszczone na stronie www..mbpbukowno.pl  informacje publiczne,
  w postaci artykułów
lub załączników, nie są dostępne cyfrowo.
brak opisów do skanowanych dokumentów
brak opisów alternatywnych w publikowanych zdjęciach

Ułatwienia na stronie
Strona www.mbpbukowno.pl   posiada następujące ułatwienia:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Ocenę dostępności dokonano w ramach samooceny 2020-08-31.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Rusek 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 32 6421262
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić
do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego
wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów,
ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego,
a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziby w:
Bukowno, ul. Kolejowa 3
• Bukowno, ul. Wodąca 51
• Bukowno, ul. Wiejska 9
• Bukowno, ul. Olkuska 8

Nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
Budynek Główny MBP w Bukownie, ul. Kolejowa 3
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie mieści się w budynku do którego wejście prowadzi po schodach
od strony wschodniej.Drugie wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od zachodu.
Na parterze jest dostęp do windy, którą można się dostać do przyziemia. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Istnieje prawo wstępu z psem asystującym.
Budynek Filii nr 1 w Bukownie, ul. Wodąca 51
Budynek znajduje się na pierwszej kondygnacji, do biblioteki prowadzą schody.
Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Budynek Filii nr 2 w Bukownie, ul. Wiejska 9
Filia Biblioteki znajduje się na pierwszej kondygnacji, do wejścia prowadzą schody.
Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Budynek Filii nr 3 w Bukownie, ul. Olkuska 8
Biblioteka znajduje się na pierwszej kondygnacji, do budynku prowadzą schody,
obok nich znajduje się podjazd dla  osób ze szczególnymi potrzebami.