Biblioteka zdjęcie

Udostępniany w naszej Bibliotece Internet ma być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu, pracom badawczym oraz rozwijaniu zainteresowań, ma służyć jako pomoc dydaktyczna i informacyjna czytelnikom biblioteki, zarówno tym najmłodszym jak i starszym. W Czytelni Internetowej znajduje się cztery stanowiska komputerowe.

W czytelni internetowej możliwe jest: 

  • korzystanie z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,
  • zapisywanie wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych (pendrive),
  • kopiowanie części danych w formie wydruku, o ile nie jest sprzeczne z prawem autorskim
  • korzystanie ze skanera
  • wykonywania odpłatnych wydruków (czarno-białych) w formacie A-4.

W Czytelni Internetowej wykonujemy odpłatnie takie usługi jak:

  • ksero
  • laminowanie
  • bindowanie

Do korzystania z Internetu zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.