Biblioteka zdjęcie

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

11 maja 1956 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukownie powołało do życia Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Dokumentami powołującymi były Protokół z przejęcia książek oraz Wykaz Nr 1 książek przekazanych z Biblioteki Gminnej w Bolesławiu dla Biblioteki Gromadzkiej w Bukownie. Przekazano wówczas 331 egz. książek o wartości 2.877,70 zł oraz 1 regał zamknięty o wartości 450 zł.
Prawnie działalność biblioteki regulował Dekret o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 16 kwietnia 1946 r.
Pomieszczenie dla biblioteki usytuowane było w prywatnym domu przy ul. 1-go Maja i wynosiło 12 m2.
Na koniec roku 1956 w bibliotece zarejestrowano 380 czytelników, w tym 74 dzieci oraz 3586 wypożyczeń.

W kolejnych latach księgozbiór biblioteki systematycznie powiększał się, m. in. dzięki państwu Waśniewskim z Bolesławia, którzy podarowali bibliotece 700 książek.

Zakupem książek i ich opracowaniem zajmowała się Biblioteka Powiatowa w Olkuszu, a finansowała Gromadzka Rada Narodowa.

W tym czasie Bukowno rozrastało się, wzrastała też liczba czytelników i powiększał się księgozbiór biblioteki. Pomieszczenie okazało się za ciasne i poczyniono starania o nowy lokal. W rezultacie, w roku 1960, biblioteka zaczęła użytkować bezpłatnie lokal o pow. 64 m2, będący własnością Kombinatu Górniczo-Hutniczego „Bolesław", w hotelu robotniczym przy ul. Wojska Polskiego.

W 1962 r. Bukowno otrzymało prawa miejskie, biblioteka zmieniła wówczas nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna. Od następnego roku w bibliotece pracowały dwie bibliotekarki w pełnym wymiarze godzin. Wymiana książek odbywała się w godz. od 10-tej do 20-tej. Czytelnicy mogli też korzystać z księgozbioru podręcznego w wydzielonym kąciku czytelniczym.

Po wejściu w życie Ustawy o Bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r., która postawiła przed bibliotekami nowe zadania, biblioteka rozpoczęła współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta. Organizowano liczne spotkania autorskie z pisarzami. W bibliotece gościli wówczas m. in. Ryszard Kłyś, Tadeusz Śliwiak, Elżbieta Zechenter-Spławińska, Anna Kamieńska.

W roku 1968 księgozbiór biblioteki liczył 7227 woluminów, zarejestrowanych było 1332 czytelników, wypożyczono 34596 książek.

Biblioteka w Bukownie, w 1975 roku, zmieniła nazwę na Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, co spowodowane było reformą administracyjną kraju. Wtedy też nastąpiło włączenie w jej strukturę bibliotek w Wodącej, Bolesławiu i Krzykawie. Biblioteka w Bukownie została biblioteką centralną, a do jej zadań doszedł obowiązek zakupu i opracowania nowości oraz wznowień wydawniczych dla całej sieci.

Lata 1987 -1990 to okres szybkiego rozwoju sieci bibliotecznej na terenie miasta. Powstają wtedy filie w Borze Biskupim, Podlesiu, Starym Bukownie, Laskach i Podlipiu.

W 1989 roku, w wyniku podjętych rozmów z Dyrekcją Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław", biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenia w tym samym budynku. Uruchomiono wówczas oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnię ogólną, liczącą 16 miejsc. W dodatkowej części znalazły się: wypożyczalnia dla dorosłych oraz wypożyczalnia kaset wideo. Obie części biblioteki miały osobne wejścia dla czytelników i obejmowały 114 m2 a księgozbiór liczył 22962 woluminy, który w roku 1990 wzbogacił się o księgozbiór beletrystyczny przejęty z Biblioteki Zakładowej ZGH „Bolesław".

Po podziale jednostek administracyjnych, Bolesławia i Bukowna w roku 1991, biblioteka wraca do poprzedniej nazwy: Miejska Biblioteka Publiczna, a filie w Krzykawie, Laskach i Podlipiu zostają włączone do sieci biblioteki gminnej w Bolesławiu.

Kolejna data zmian to rok 1997, kiedy po likwidacji hotelu robotniczego, biblioteka zaczęła użytkować cały parter, czyli 270 m2, licząc 32152 egz. książek oraz 1487 kaset wideo. W tym samym roku działalność biblioteki, wyróżniającej się bardzo dobrymi wynikami w upowszechnianiu książki i czytelnictwa, została dostrzeżona i doceniona poprzez przyznanie nagrody Ministra Kultury i Sztuki dyrektorowi biblioteki, Pani Marii Krawiec, bowiem w latach 1994-1998, biblioteka zajmowała I miejsce pod względem liczby czytelników i zakupu nowości w grupie miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców w województwie katowickim.

Dzień 7 listopada 1998 r. zapisał się smutną kartą w historii naszej biblioteki.

W godzinach wieczornych w oddziale dla dzieci i czytelni wybuchł pożar, na skutek którego biblioteka poniosła straty oszacowane na kwotę 25 tys. zł. Od połowy roku 2000, w strukturę biblioteki weszła księgowość, która przejęła prace finansowo-księgowe biblioteki, dotychczas wykonywane przez referat Urzędu Miejskiego.

Również w roku 2000, Dyrekcja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław" przekazała bibliotece księgozbiór techniczny w ilości 3356 woluminów. Wśród książek znalazło się wiele pozycji poszukiwanych przez czytelników.

Od roku 2002 trwa proces komputeryzacji biblioteki w zakresie tworzenia bazy katalogowej w systemie MAK.

Rok 2003 przyniósł nam I miejsce w powiecie olkuskim pod względem liczby użytkowników i wypożyczeń w przeliczeniu na stu mieszkańców.

Obecnie księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy ponad 86 tys woluminów.

Nasza biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje oraz udostępnia swoje zbiory, współpracuje z instytucjami kultury i oświaty na terenie naszego miasta. Prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizuje spotkania autorskie z pisarzami.

W bibliotece gościli m.in. Wanda Chotomska, Marta Fox, Ewa Stadtmuller, Jan Paweł Krasnodębski, Anna i Łukasz Dębscy oraz Wioletta Piasecka.

Rok 2005 był dla naszej biblioteki rokiem szczególnym, bowiem od 10 maja zeszłego roku rozpoczęliśmy działalność w nowej siedzibie, w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ulicy Kolejowej.

Powierzchnia w nowym lokalu pozwoliła na rozmieszczenie zbiorów w następujący sposób: 

  • na parterze mieści się oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia ogólna;
  • w przyziemiu znajdują się: wypożyczalnia literatury popularnonaukowej, wypożyczalnia literatury pięknej oraz czytelnia internetowa; wśród naszych książek czytelnicy znajdą ciekawe pozycje z każdej dziedziny wiedzy i rodzaju literatury, mogą również liczyć na profesjonalną pomoc bibliotekarzy.