Deklaracja dostępności cyfrowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej
BIP https://bip.malopolska.pl//mbpbukowno 

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie
ul. Kolejowa 3,
32-332 Bukowno
tel. 32 6421262,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-27

Strona podmiotowa www..mbpbukowno.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
włączeń wymienionych poniżej:
zamieszczone na stronie www..mbpbukowno.pl  informacje publiczne,
  w postaci artykułów
lub załączników, nie są dostępne cyfrowo.
brak opisów do skanowanych dokumentów
brak opisów alternatywnych w publikowanych zdjęciach

Ułatwienia na stronie
Strona www.mbpbukowno.pl   posiada następujące ułatwienia:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Ocenę dostępności dokonano w ramach samooceny 2020-08-31.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Rusek 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 32 6421262
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić
do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego
wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów,
ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego,
a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziby w:
Bukowno, ul. Kolejowa 3
• Bukowno, ul. Wodąca 51
• Bukowno, ul. Wiejska 9
• Bukowno, ul. Olkuska 8

Nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
Budynek Główny MBP w Bukownie, ul. Kolejowa 3
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie mieści się w budynku do którego wejście prowadzi po schodach
od strony wschodniej.Drugie wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od zachodu.
Na parterze jest dostęp do windy, którą można się dostać do przyziemia. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Istnieje prawo wstępu z psem asystującym.
Budynek Filii nr 1 w Bukownie, ul. Wodąca 51
Budynek znajduje się na pierwszej kondygnacji, do biblioteki prowadzą schody.
Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Budynek Filii nr 2 w Bukownie, ul. Wiejska 9
Filia Biblioteki znajduje się na pierwszej kondygnacji, do wejścia prowadzą schody.
Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Budynek Filii nr 3 w Bukownie, ul. Olkuska 8
Biblioteka znajduje się na pierwszej kondygnacji, do budynku prowadzą schody,
obok nich znajduje się podjazd dla  osób ze szczególnymi potrzebami.