Diamentowy jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła"
Jan Wiktor

W uroczystych obchodach 60-lecia działalności biblioteki, zorganizowanych w dniu 21.10.2016 r. uczestniczyli między innymi: zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie- Anna Wiśniewska, radny Rady Powiatu-Robert Nielaba, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu-Jolanta Zięba, Burmistrz Miasta-Mirosław Gajdziszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej-Edmund Gmitruk i radni Rady Miejskiej, zastępca Burmistrza Miasta-Józef Paluch, sekretarz Miasta-Marcin Cockiewicz, pracownicy Urzędu Miejskiego, dyrektorzy bibliotek w Wolbromiu, Bolesławiu, i Kluczach , dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli-księdz Wojciech Tkacz, przedstawiciele urzędów, instytucji, firm i stowarzyszeń, którzy wspierają nasze działania nie tylko finansowo.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie Małgorzata Rusek, powitała przybyłych gości, podziękowała władzom samorządowym, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu. Pani dyrektor wyraziła przekonanie, że wiele wydarzeń organizowanych przez naszą bibliotekę zyskało na atrakcyjności dzięki wsparciu przyjaciół biblioteki, zarówno instytucji, firm jak i osób prywatnych, które wspierały nas finansowo i rzeczowo, a także przez poświęcenie własnego czasu i osobiste zaangażowanie. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu pani Anny Wiśniewskiej na temat działalności bibliotek w dzisiejszych realiach, muzycznie jubileusz uświetnili Agnieszka Rosa i Seweryn Woźniak. Goście otrzymali publikację „Diamentowa biblioteka".