Jubileusz 50-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

11 maja 2006 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia jej działalności.

Biblioteka powstała w 1956 r. Skromny księgozbiór, liczący wówczas 331 książek i mieszczący się na 12 m2, wynosi obecnie, łącznie z filiami, prawie 78 tys. woluminów. Od maja 2005 r. biblioteka prowadzi swoją działalność w nowej siedzibie, która mieści się w Centrum Kultury przy ul. Kolejowej w Bukownie. Dyrektor MBP pani Maria Krawiec przywitała zaproszonych gości słowami Jana Pawła II:

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki.

Wśród przybyłych gości byli m.in. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, pan Wacław Jankowski, a także Starostwa Powiatowego, pani Ewa Klich. W uroczystości uczestniczyły też władze miasta Bukowna z panią Burmistrz Ewą Wolską na czele, oraz Rada Miejska z przewodniczącym panem Mirosławem Gajdziszewskim. Obecni byli również przedstawiciele: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz dyrektorzy okolicznych placówek. Uroczystość uświetnił recital pani Haliny Skubis, a także występ młodzieży z Bukowna.