Literacka Walentynka - konkurs

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie organizuje konkurs Literacka Walentynka trwający od 01.02.2024 r. do 13.02.2024 r.
2. Do konkursu przystąpić może każdy Czytelnik naszej Biblioteki w kategorii dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MBP w Bukownie, ani ich rodziny.
4. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane nagrody.
5. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie odpowiedniego blankietu. Oprócz odpowiedzi należy podać na nim swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.
6. Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi 13.02.2024 r. o godzinie 17.00.