Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
składamy wszystkim Pracownikom Samorządowym najserdeczniejsze życzenia pomyślności,
wytrwałości i satysfakcji z realizowanych zadań samorządowych.
Życzymy dużo sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.