Kategoria dorośli:
Pani Aleksandra
Pani Klaudia
Pan Janusz

Kategoria dzieci i młodzież:
Dominik
Szymon
Wiktor

Gratulujemy!