Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie  jest beneficjentem Programu Wieloletniego
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”,
Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego  za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie  na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 8 750 zł.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025,
jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,
wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.