Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie
zaprasza do udziału w
Literackiej Walentynce

Regulamin:
1
.Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie organizuje konkurs Literacka Walentynka 
  trwający od 18.01.2021 r. do 13.02.2021 r.
2. Do konkursu przystąpić może każdy Czytelnik naszej Biblioteki w kategorii 
   dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
3. W konkursie nie mogą brać udziału ani pracownicy MBP w Bukownie, ani ich rodziny.
4. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane nagrody w obu kategoriach.
5. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie odpowiedniego blankietu. 
Oprócz poprawnej odpowiedzi należy podać na nim swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.
6. Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi 15.02.2021