Zapraszamy do naszego Klubu Motyli Książkowych.
Celem działalności jest upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych, zachęcanie rodziców i opiekunów do czytania dzieciom.
Klub Motyli Książkowych rozbudza dziecięcą wyobraźnię i pamięć, ćwiczy umiejętność słuchania i rozumowania, wzbogaca słownictwo, zachęca rodziców do systematycznego czytania dzieciom książek.

Klub Motyli Książkowych zaprasza wszystkie małe mole książkowe na wspólne czytanie i zabawy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie w piątki o godzinie 15.15.
Harmonogram spotkań Klubu Motyli Książkowych:
29.04.2022 r.
13.05.2022 r.
27.05.2022 r.
10.06.2022 r.
Kontakt: 32 6421262